* ပေါက်ပွင့်နီနီဟာ နွေအပူကိုအံတုလို့ ..

ဆက်ရက်ငှက်ငယ်တို့လည်း လေရူးကိုမမှုဘဲ ပျံဝဲတေးဆို လက်ပံပင် ဆက်ရက်ကျသလိုတဲ့ … ။

* တို့လူငယ်များ သခင်ဘုရားအတွက်မနေမနား ကျောင်းအားတဲ့ရက် သခင့်အတွက်ပေးဆပ်လို့ တွဲလက်တွေညီ ပေါက်ပန်းနီနီနဲ့ ငှက်ကျေးဆက်ရက်တို့လိုပ နွေကိုအလှဆင် မြင်ရသူ ရင်ကိုအေးမြခြင်း လူငယ်သွေးချင်းတို့ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းယဇ်ပလ္လင်ထက် မြော်လင့်ခြင်းလက်တို့ဆင့်ကမ်းနေ။

 

Categories: Christian Poem