ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်း
Faith & Hope
■Mahn B.T.S (P.K.T.S)
မြောက်မြားစွာသော ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် ဆု တောင်းခြင်းတွင် စိတ်ပျက်ခြင်းများနှင့် အဆင်မပြေမှုများ တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ကြုံရသည်။ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်း သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် မျှော်လင့်ခြင်း ကို ကတိမပေးဘဲ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ဘုရားသခင်ထံမှ ကတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
နှလုံးသားထဲမှယုံကြည်ခြင်း (Faith is in the Heart) ပထမဆုံးသော အဓိကခြားနားချက်မှာ ယုံကြည် ခြင်းသည် နှလုံးသားထဲမှဖြစ်၍ မျှော်လင့်ခြင်းသည် စိတ်ထဲမှ ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမ ၁ဝး၁ဝ တွင် “ဖြောင့် . မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည်ရ၏”ဟူ၍ ရှင်ပေါလုပြောထားပါသည်။ မှန်ကန်သော သမ္မာကျမ်းလာ ယုံကြည်ခြင်းသည် နှလုံးသားထဲမှ မူလစတင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

သုတ္တံကျမ်း ၄း၂၃ တွင် ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေးထားသည်မှာ “နှလုံးသည် အသက်၏ အခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်၏ နှလုံးကို အထူးသဖြင့် စောင့်ရှောက်လော့”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော သမ္မာ ကျမ်းစာ ယုံကြည်ခြင်းသည် နှလုံးသားမှ လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
နှလုံးသားထဲ၌ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ယုံကြည် ခြင်းသည် စိတ်ထဲတွင် မျှော်လင့်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤအချက်သည် ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်မှ ဖြစ်ပြီး ဟေဗြဲ ၁၁း၁ တွင် “ယုံကြည်ခြင်းသည် မျှော်လင့် သောအရာတို့ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း ဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ နှလုံးသားထဲမှ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဖုံးကွယ် နေသော အမှန်တရားအကြောင်းအရာပင် ဖြစ်သည်။
၁သက် ၅း၈ တွင် ရှင်ပေါလု ဖော်ပြထားသည်မှာ “နေ့၏သားဖြစ်သော ငါတို့မူကား၊ သမ္မာသတိရှိကြကုန်အံ့။ ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းတည်းဟူသော ရင်အုပ်တန်ဆာ ကို၄င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းတည်း ဟူသော သံခမောက်လုံး ကို၄င်း၊ ဝတ်ဆောင်ကြကုန်အံ့” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းသည် ရင်အုပ် တန်ဆာဖြစ်၍ ရင်အုပ်တန်ဆာသည် နှလုံးသားကို ကာ ကွယ်ပေးသည်။ မျှော်လင့်ခြင်းသည် သံခမောက်လုံးဖြစ် ၍ ဦးခေါင်း (သို့မဟုတ်) စိတ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် တစ်ရက် (၂၄)နာရီတိုင် မျှော်လင့်ခြင်း သံခမောက်လုံးကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။
ရောမ ၈း၂၈ တွင် “ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောသူ တည်းဟူသော ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော်မူသော သူတို့၏ အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တညီတ ညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကို ငါတို့ သိကြ၏”ဟု ပြောထားပါ သည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းကျိုး အတွက် ခပ်သိမ်းသောအရာများနှင့်တကွ လုပ်ဆောင်နေ လျှင် အခြားအရာတစ်ခုအတွက် မည်သည့်နေရာသို့ ထွက် ခွာခဲ့သလဲ (သို့မဟုတ်) အကောင်းမြင်ဝါဒလားဟု စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ချစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာအတွက် ဘုရား၏ … ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေသလား။ အကယ် ၍ ဖြစ်မည်ဟုဆိုလျှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်း ကျိုးအတွက် အဖြစ်အပျက်တိုင်း အခြေအနေတိုင်းတွင် အတူ တကွ အရာခပ်သိမ်းကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ယုံကြည်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ခြင်းအတွက် တစ်ခု တည်း ခိုင်ခံ့သော အခြေခံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှေးဦး စွာ ရောမ ၈း၂၈ တွင် ပြောထားသောအရာခပ်သိမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းကျိုးအတွက် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရ … ကြောင်း မှန်ကန်စွာ ယုံကြည်သင့်ပေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤအရာကို ယုံကြည်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ် … စရာ မလိုတော့ပါ။ သို့သော်လည်း မျှော်လင့်ခြင်း ရှိရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်းကို မယုံကြည်လျှင် ကျွန်ုပ် .. တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည် ခိုင်ခံ့သော အခြေခံ မရှိတော့ပေ။
မျှော်လင့်ခြင်း ပုံစုံနှစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ပထမဆုံး သော မျှော်လင့်ခြင်းပုံစံသည် နှလုံးသားထဲမှ စစ်မှန်သော . ယုံကြည်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၄င်းသည် မှန်ကန်မှုပေါ်အခြေပြုသည်။ ဒုတိယ မျှော်လင့်ခြင်းပုံစံသည် စိတ်တစ်ခု တည်းထဲမှ မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး နှလုံးသားထဲမှ စစ်မှန် သော ယုံကြည်ခြင်း အခြေခံကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် ကျမ်းစာအရ မှန်ကန်မှု မရှိပါ။ မျက်မှောက်တွင်ရှိသော ယုံကြည်ခြင်း (Faith is in the Present)
ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းအကြား အဓိက ခွဲခြားလျက် ဒုတိယအကြောင်းမှာ ယုံကြည်ခြင်းသည် မျက် မှောက်တွင်ရှိပြီး မျှော်လင့်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ရှိသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အစဉ်အမြဲ ရှိသင့်သော တစ်စုံ တစ်ရာဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ခြင်းသည် အနာဂတ်ဆီမှ လိုအပ်စွာ ကြည့်နေရသော မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးသားထဲမှာ ယုံကြည်ခြင်းရှိနေစဉ် စိတ်ထဲတွင် မျှော်လင့်ခြင်းရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတမ်း မြင်တွေ့ရပေ မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ထဲတွင်ရှိသောအရာကို အမြဲတမ်း ကောင်းစွာ သိသော်လည်း နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသောအရာကို သိရန် ပိုမို ခက်ခဲတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ထဲတွင် … ခွန်အားကြီးသော မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိ၍ ၄င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းဟု မှားယွင်းစွာ ခေါ်ယူကြသော် လည်း အမှန်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
၂ကော ၆း၂ တွင် “ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူ ကား၊ နှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်၌ သင်၏ စကားကို ငါနား ထောင်ပြီ၊ ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ကာလ၌ သင့်ကို ငါမစပြီဟု လာသည်နှင့်အညီ ယခုပင် နှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန် ရှိ၏။ ယခုပင် ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ကာလရှိ၏”ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထာဝရကာလဖြစ်သော ယခုတွင်ပင် အသက်ရှင်လျက် ရှိသည်။ “ငါဖြစ်ခဲ့သည်” (သို့) “ငါဖြစ် လိမ့်မည်”ဟု ဘုရားကိုယ်တိုင်ဘယ်သောအခါမှ မဖော်ပြ ခဲ့သော်လည်း အမြဲတမ်း “ငါပင်ဖြစ်သည်”ဟု ဖော်ပြချက် အား ယုံကြည်ရန် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရား သခင်နှင့် ဆက်သွယ်သောအခါ မျက်မှောက်တော်တွင် အစဉ် အမြဲ ရှိပါသည်။
မာကု ၁၁း၂၄ တွင် သခင်ယေရှုက “ထိုကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟု ယုံ ကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ရကြလိမ့်မည်”ဟု ပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ် “တောင်းလျှောက်”၍ တူညီသော အချိန်အခိုက်အတန့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ “လက်ခံ” ရရှိပါမည်။
ဟေဗြဲ ၄း၃ တွင် “ငါတို့မူကား၊ ယုံကြည်သောသူ ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ရကြ၏။ ထိုသို့နှင့် အညီ ဗျာဒိတ်တော်ကား၊ သူတို့သည် ငါ၏ ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟု အမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိုသည်ဟု လာ၏။ ချမ်းသာဟုဆိုသော်၊ ကမ္ဘာဦးကပင် အမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး ၍ ငြိမ်ဝပ်တော်မူရာ ချမ်းသာဟု ဆိုလိုသတည်း”ဟု ဖော် . ပြထားသည်။ ပိုမိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု (သို့မဟုတ်) စိုးရိမ်မှ မရှိရပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံရရှိ … ရာတွင် အတွေ့အကြုံအရ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသော လမ်း ကြောင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ လက်ခံရရှိခြင်းသည် ဘုရား ၏ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းသည် နီးကပ်စွာ ဆက်နွယ်မှု ရှိသည်။ ၄င်းတို့ကြားတွင် အရေးကြီးသော ကွဲပြားခြားနားချက်နှစ်ခု ရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ယုံကြည် ခြင်းသည် နှလုံးသားမှ ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသော် လည်း မျှော်လင့်ခြင်းသည် စိတ်ထဲမှ ဧည့်ခံဖျော်ဖြေ ခြင်း ခံရသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ယုံကြည်ခြင်းသည် မျက်မှောက်တွင်ဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ခြင်းသည် အနာဂတ် ဆီသို့ ဦးတည်ပြီး မျှော်လင့်ချက်အရာတစ်ခုကို သယ် ဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။
နှလုံးသားထဲမှ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းတွင် အခြေခံသော မျှော်လင့်ခြင်းသည် စိတ်ပျက်ခြင်းဖြစ်လိမ့် မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း အခြေခံ မပါရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ မျှော်လင့်ခြင်း ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဆိုတာ အာမခံချက် မရှိ ပါ။