*ဂိဒေါင်ထဲမှာ လူသုံးရာသာ …။

*သို့ပါသော်ငြား သခင်ဘုရား

လမ်းညွှန်ရာ နာခံမှုနဲ့ လှမ်းချီ

* ယုံကြည်မှု

နာခံမှု

ညီညွတ်မှု

ပေါင်းစုဖွဲ့ယှဉ်

သုံးလွန်းတင်ကြိုးရဲ့

စွမ်းအား ကြီးမားတဲ့ အောင်ပွဲရစေပြီ။

 

မင်းမာန်ဟုန်(ကျောင်းကုန်း)