လိုအပ်နေသောအပေါ် အခြားလူက အမြတ်မထုတ်ရန် နှင့် ထိုလူအား ကရုဏပြရန် နှင့် ထိုသူအား မိမိနှင့် ညီတူညီမျှ ဆက်ဆံရသည်။
ဆင်းရဲသောသူအား ငွေကြေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ငှားခွင့်ရှိသော်လည်း
အတိုးတောင်းခံခြင်း မပြုရပေ
(ထွက် ၂၂:၂၅ ၊ဝတ် ၂၅:၃၅-၃၈ ၊ဆာ ၁၅:၅ ၊ယေဇ ၁၈:၁၀-၁၃)
သူတို့ထံမှ အတိုးတောင်းခံခြင်းမပြုရသော်လည်း သူတို့ထံမှ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ကို ငွေကြေးထုတ်ချေးသူက ခေတ္တတောင်းယူထားနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုသူနေ့စဉ် အသက်ရှင်သန်ရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းမျိုးမဖြစ်စေရ။
( ထွက် ၂၂:၂၆-၂၇ ၊တရား ၂၄:၆ ၊၁၀-၁၃)
ငွေမျာ:ပေးဆပ်ရန် ငွေချေးသူ အလုပ်လုပ်လိုပါက ငွေပေးချေးငှားသူက အလုပ်ခန့်ထားနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်အဖြစ် အမြဲတမ်း မခိုင်းရပေ (ဝတ်၊၂၅:၃၄-၄၀)
လိုအပ်နေသူများအပေါ် ချေးငှားရာတွင် အတိုးယူခြင်း ကိုယေရှု ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည် ( လု ၊၆:၃၄)
လိုအပ်နေသူများ အားကူညီရန် ခရစ်ယာန်များကို သမ္မသစ်ကျမ်းက တိုက်တွန်းသည် ( လု ၆: ၃၀-၃၁၊ ရော ၁၂:၁၃)
အရေးကြီးဆုံးမှ တစ်ချိန်တည်း တွင် အကြွေးများစွာ တင်ခြင်းကို ကန့်ကွက်သည်။ (ရော ၁၃:၈)