JOSIAH – ယောရှိမင်း

JOSIAH – ယောရှိမင်း

ဆိုးညစ်သောဘုရင်မနာရှေမင်းလက်အောက်၌ ငါးဆယ့်ငါးနှစ်၊ ဆိုးညစ်သောသား အာမုန်လက်အောက်တွင် နှစ်နှစ်ကြာမျှ ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ယုဒပြည်၏ ဝိညာဉ်ရေး အခြေအနေ အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်သို့ကျရောက်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ဖခင်အား အာမုန်လုပ်ကြံခြင်းခံရပြီးနောက် ယောရှိ မင်းဖြစ်လာသည် (၆၄၀ဘီစီ)။ သို့သော် အသက်ရှစ်နှစ် သာရှိသေးသောကြောင့် အစိုးရအရာရှိများ၏ ညွှန်ကြားမှု အောက်တွင် နှစ်အတန်ကြာနေခဲ့ရသည် (၆ရာ၊၃၃း၂၅၊ ၃၄း၁)။

အသက်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်တွင် စစ်မှန်သည့်တစ်ဆူတည်း ယုံကြည်လာပြီး အသက်နှစ်ဆယ်တွင် သော ဘုရားသခင်အား နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်မြဲခဲ့သည့် ဘာသာရေးပြုပြင်မှုများ စတင်ခဲ့သည် (၆ရာ၊၃၄၊၂-၅)။

ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ 

ယောရှိမင်းအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ပြ လုပ်ရန် ပရောဖက်ဇေဖနိ၏ ဟောပြောချက်များက ဩဇာ သက်ရောက်စေနိုင်သည် (၁၈၁)။ ယောရှိမင်း၏ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများစတင်ချိန်တွင် နောက်ပရောဖက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ယေရမိ လည်း အမှုတော်မြတ် စတင်ထမ်းဆောင်သည်(ယေ၊၁း၁-၂၊ ၃၊၆)၊ မနာရှေ၏ ဆိုးသွမ်းသည့် အုပ်ချုပ်မှုကာလများ အတွင်း ယေရုရှလင်မြို့ရှိ ဗိမာန်တော် ပျက်စီးခဲ့ရပြီး၊ ဘုရား သခင်၏ပညတ်တော်များကိုလည်း မေ့ပျောက်သွားခဲ့ရသည်။ ယောရှိမင်း၏ ပြန်လည်ပြုပြင်ချိန်ခြောက်လအကြာတွင် ကာလ ကြာရှည်စွာမေ့ပျောက်နေသည့် ပညတ်တော် ကျမ်းစာလိပ်များ ကို ဗိမာန်တော်ပြင်ဆင်နေသည့် အလုပ်သမားများ တွေ့ခဲ့ကြ သည်။ ယုဒလူတို့ ဘုရားသခင်နှင့် မည်မျှကင်းကွာနေသည်ကို သိရ၍ ယောရှိမင်း အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်လုံးအပေါ် တရားစီရင်ခြင်းကျရောက်မည်ကို ယောရှိ မင်းသိနားလည်လာသည်။ မိမိ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် ယောရှိမင်းကို ဘုရားသခင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာလျှင် ဘုရားသခင်ထံ လူတို့ ပြန်လည် ဦးတည်လာပြီး၊ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည့် တရားစီရင်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်မည် (၄ရာ၊၂၂း၃-၂ဝ)။

ဘုရားသခင်ထံမှ အားပေးမှုကြောင့် ယေရုရှလင် မြို့ရှိ ဦးစီးခေါင်းဆောင်များကို ယောရှိမင်းကဗိမာန်တော်တွင် စုရုံးစေပြီး၊ ပညတ်တော်များ ပြန်လည်ဖတ်ပြစေခဲ့သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်တိုင်းပြည်အကြား ပဋိညာဉ်အသစ် တစ်ဖန်ချုပ်ဆိုကြပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကူညီမှုများရခဲ့သည် (၄ရာ၊၂၃း၁-၃)။ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပိုမိုရရှိလာသော ယောရှိမင်းသည် မိမိတိုင်းပြည်အတွင်း မှားယွင်းသောဝတ်ပြု ရာအရပ်များနှင့် အခြားရုပ်တုဆင်းတုများကို ဖျက်ဆီးကာ ယေရုရှလင်မြို့ကို ဗဟိုပြုပြီး၊ မိမိ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် လူအများဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာထားရှိသည် (၄ရာ၊၂၃။၄-၁၄၊ ၂၄။ ၆ရာ၊၃၄း၆-၇)။ မှားယွင်းသောပရောဖက်တို့၏ အရိုးများကို သူတို့၏ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် မီးရှို့ပြီးနောက်၊ ထိုယဇ်ပလ္လင်ကိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည် (၄ရာ၊ ၂၃။၁၅-၂၀နှင့် ၃ရာ၊၁၃း၁-၃၊၂၉-၃၂ တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ)။

ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်မှုကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ထာဝရဘုရားအားပြန်လည်ကိုးကွယ်စေခဲ့သည့်အနေဖြင့် ပသခါ ပဲ့ကိုခံခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် လေဝိလူတို့အား၊ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးချမှတ်ခဲ့သည့်အစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ယောရှိမင်းစည်းရုံးခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်မှုအစီအစဉ်ကို မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ကြရန် ယုံကြည် စိတ်ချစေလိုသည်။ ယောရှိမင်းနှင့် တိုင်းပြည်တွင်းရှိ ဦးစီးဦး ဆောင်ပြုသူများ ပူးပေါင်းကာပွဲတော်အတွက် ယင်ကောင်များ စာ ပေးလှူခဲ့ကြသည်။ ယေရုရှလင်မြို့ တွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ပသခါပွဲ ဖြစ်သည် (၆ရာ၊၃၅း၁-၁၉)။

နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ

ယောရှိအား ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင်စေသည့်အချက်တစ်ချက်မှာ အာရှုရိတို့ တန်ခိုးမှေးမှိန် လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အာရှုရိတို့ အောင်မြင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ သောယခင်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံ၏ နယ်မြေအချို့ အပေါ် မိမိအာဏာ ကို ယောရှိမင်းဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သည်(၄ရာ၊ ၂၃၈၁၅၁၉။ ၆ရာ၊၃၄း၆-၇)။

(၆၁၂)ဘီစီတွင် ဗာဗုလုန်လက်အောက်သို့ အာရှရိတို့ ကျရောက်ခဲ့ကြသည်။ အင်အားကြီးမားလာသောဗာဗုလုန်တို့ အပေါ် အဲဂုတ္တုပြည်၏ ဖာရောဘုရင်နေခေါ စိုးရိမ်လာပြီး၊ ဗာဗု လုန်တို့အား တိုက်ခိုက်ရန် စစ်ထွက်ခဲ့သည်။ ယောရှိမင်းအုပ်ချုပ် သော ပါလတိနပြည်နယ်အတွင်းမှ ဖြတ်သွားကြသည်။ အဲဂုတ္တု ဘုရင်အားဆန့်ကျင်ရန် မိုက်မဲစွာဖြင့် ယောရှိမင်း ကြိုးစားခဲ့ သည်။ ရလဒ်မှာ စစ်ပွဲ၌ ယောရှိမင်း ကျဆုံးပြီး (၆ဝ၉ဘီစီ) ယုဒ ပြည်လည်း အဲဂုတ္တုတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ ယာယီကျဆင်းခဲ့ သည် (၄ရာ၊ ၂၃၊ ၂၉-၃ဝ။ ၆ရာ၊၃၅း၂ဝ-၂၇)။

ယောရှိမင်းနတ်ရွာစံချိန်၌ အသက်သုံးဆယ့်ကိုးနှစ် သာရှိသေးသည် (၄ရာ၊ ၂၂၊၁)။ နောင်တွင် သူ၏သားယောယကိမ် မင်း၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအောက်တွင် နေထိုင်ရသောသူတို့ က ယောရှိမင်း၏ သနားကြင်နာမှုနှင့် တရားမျှတမှုများကို ကျေးဇူးတင်ပြန်လည်သတိရကြသည် (၆ရာ၊၃၅၊ ၂၅။ ယေ၊၂၂၀၁၅ · ၁၉)။ မိမိ၏ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် နှိုင်းယှဉ်၍ မရနိုင်အောင် ယောရှိမင်း ချီးမွမ်းခံရသည် (၄ရာ၊ ၂၃း၂၅)။ သို့သော် လူအနည်းငယ်မျှသာ စစ်မှန်စွာ ပြောင်းလဲကြသည်။ လူတို့၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်သည့် အယူအဆများ ခိုင်မြဲစွာ အမြစ်တွယ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း၊ မလွဲမသွေခံရမည် (၄ရာ၊ ၂၃။၂၆-၂၇)။