မင်းမာန်ဟုန်(ကျောင်းကုန်း)

သူတို့ဟာ

အားအနည်းဆုံးသူများ

သို့ငြား

ကြီးမားအံ့ဖွယ်ပြုခဲ့တယ်…

•သူတို့ဟာ

ကြောက်တတ်သူများ

သို့ငြား

ဓားလက်နက်ကိုင်စွဲခဲ့ကြတယ် …

သူတို့ဟာ ရှက်သည်းပိုသူများ

• သူတို့ဟာ

သို့ငြား လောကသားအတွက် စွန့်ရဲတယ် …

အားငယ်တတ်သူများ

သို့ငြား

သခင်ဘုရားကို ကိုးစားလွန်းလှတယ် …

‘မိရိအံ

‘‘ဒေဗောရ’

‘ဧသတာ’

“မာရိ’

ရှိသမျှ အစွမ်းနဲ့

လူသားအကျိုးဆောင်ခဲ့တယ် . . .

သူတို့ဟာ မိန်းမသား

ပုခက်လွှဲသော လက်များပိုင်ရှင်

ကမ္ဘာမြေရဲ့ရာဇဝင်မှာ

အစဉ်ထာဝရ

အမှတ်ရလို့ နေသင့်သူ။ ။