လူသား(ဆားမှော်)

အမြင်ခန္ဓာ စားစရာကို

တစ်နေ့သုံးနပ် စားတတ်ကြတယ်။

ပြေးလွှားသည့်စိတ် စိုးထိတ်ထိတ်နှင့်

လောကကြီးထဲ ပျော်တတ်သည်ပဲ။

အတွင်းဝိညာဉ် သူ လိုအင်ကို

ဖြည့်ဆည်းဖို့များ မေ့နေပြီလား။

ကျမ်းစာနေ့စဉ် ဖတ်ရှုဆင်ခြင်

ဘုရားကျေးဇူး အထူးချီးမွမ်း။

ဘုရားနှင့်သာ စကားပြောပါ

ဝိညာဉ်အစာ ပြည့်စုံလာပြီ

ဝိညာဉ်သတိ အစဉ်ရှိကာ

ဝိညာဉ်ခန္ဓာ ကြီးထွားမည်။