ကျမ်းစာ အမေးအဖြေ (၁)

ကျမ်းစာ အမေးအဖြေ (၁) ၁။သမ္မာကျမ်းစာမှာစုစုပေါင်းစာအုပ်ဘယ်နှစ်အုပ်ရှိလဲ? ၅၅          ၃၉           ၂၇                ၆၆ ၂။ ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်းမှာ ကျမ်းဘယ်နှစ်အုပ်ရှိလဲ? ၅၅              ၃၉           ၂၇               ၆၆ ၃။ Read more…